Naše povolení k nakládání s odpady, které budete potřebovat pro stavební úřad najdete na adrese:

https://odpady.kr-stredocesky.cz/websouhlasy/index.php?akce=all&page=1

<br>